Política de cancelació

El viatger que cancel·li amb un mínim de 60 dies d'antelació, rebrà el 100% de l'import que ha pagat. El viatger que cancel·li entre 30 i 60 dies d'antelació, rebrà el 50% de l'import. En cas contrari no hi haurà reemborsament.